Topic outline

 • Pouť na Şumuleu Ciuc o Svatodušní neděli

  sumuleu

  (Fotografie pořízena členem rumunského týmu)

  PŘÍBĚH V KOSTCE

  Společnost Mladá Evropa Rumunsko zorganizovala Mládežnický tábor na poutním místě Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó). Mladí lidé mezi 14 a 19 z celé země se sjeli na místo a obsadili všechny pokoje v okolních penzionech a hostelech. Měli týden na to, aby prozkoumali toto věhlasné poutní místo, našli si nové přátele a hlavně aby se pobavili.


 • Návštěva kostela

  Dalšího dne se mládežníci společně vypravili do kostela na ranní mši. Bedlivě poslouchali kázání pana faráře, který byl po skončení mše tak laskav a provedl je po kostele. V další části příběhu se dočtete zajímavé informace o kostele v Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó). V souvisejících úlohách si také procvičíte různé dovednosti.


 • Když venku lije…

  Po návštěvě kostela byli všichni mládežníci zvědaví na pouť, tolikrát zmíněnou panem farářem při dnešním kázání. Protože venku vytrvale lilo, organizátoři setkání se rozhodli, že se prozatím zůstane pod střechou a že se podívají na zajímavá videa z předchozích poutí a poví si něco o této tradici. Pojďte se společně s nimi podívat na jedno z videí.


 • Program pouti

  Videa motivovala mládež, aby se zúčastnili pouti, a tak požádali o program, aby jim něco neuniklo.


 • Tématické zájezdy do Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó)

  Společnost Mladá Evropa Rumunsko, která zorganizovala mládežnický tabor vysvětlila účastníkům, že místo a téma tábora bylo vybráno jednak s ohledem na probíhající Evropský rok kulturního dědictví a také proto, že pouť  v Șumuleu Ciuc (Csíksomlyó) byla navržena na zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO za Rumunsko.


 • Rekapitulace

  Poslední den tábora si mládežníci zrekapitulovali, co za celý týden prožili, jak se cítili a co se naučili nového. Program se jim velmi líbil a říkali, že se dověděli mnoho zajímavého o tradici poutí. Slíbili si, že se zde napřesrok koncem května opět sejdou a udělají si z toho pěknou každoroční tradici.