Lībiešu dziedāšanas tradīcijas

Lasīšana, klausīšanās un runāšana

 

1.      Izlasiet tekstu informācijas ieguvei.

Lībiešu mūziku var dzirdēt gan dzīvajā izpildījumā, gan ierakstos. Pirmais lībiešu koris tika izveidots 1922. gadā Sīkragā. Joprojām darbojas divi lībiešu dziesmu ansambļi, kas abi nodibināti 1972. gadā – „Līvlist” Rīgā un „Kāndla” Ventspilī, folkloras kopa „Skandinieki” atskaņo lībiešu mūziku. Seni lībiešu tautasdziesmu motīvi dzirdami Raimonda Tigula CD „Zaļš, balts, zils” (2005). Igaunijā izdots lībiešu tautas mūzikas CD ar ierakstiem, kas tapuši laikā starp abiem pasaules kariem, kā arī 1980. gados.

Lībiešu tematiku iecienījuši arī citi kolektīvi (piemēram, Salaspils koris „Lōja”) un komponisti (Anitra Tumševica, kas sacerējusi skaņdarbu pūtēju orķestrim „Lībiešu dziesmas”).

Avots: Lībieši 44 atbildēs (2017). Latviešu valodas aģentūra. Pieejams:  https://valoda.lv/libiesu-valoda/libiesi-44-atbildes/  [28.12.2019]

 

2.       Noklausieties dažas lībiešu tradicionālās dziesmas (dažām pievienoti video):

https://kulturaskanons.lv/?get_video=1271

https://kulturaskanons.lv/?get_video=3495

https://kulturaskanons.lv/?get_video=3499

https://kulturaskanons.lv/?get_video=3500

3.      Dalieties ar partneri savās emocijās un asociācijās, kas radušās, klausoties mūziku.

4.      Uz papīra vai tāfeles uzzīmējiet attēlu, ko redzējāt, klausoties mūziku.

5.      Izskaidrojiet attēlu grupas biedriem.

 


Last modified: Tuesday, 4 February 2020, 2:34 PM