Lībiešu kultūra

1.uzdevums. Izlasiet informāciju par:

-  lībiešu tradicionālo kultūru: http://www.livones.net/lv/kultura/tradicionala-kultura-libiesi/

- lībiešu mūsdienu kultūru: http://www.livones.net/lv/kultura/musdienu-kultura/

 

Grupās diskutējiet par:

-          Lībiešu tradicionālo kultūru;

-          Svarīgākajiem lībiešu svētkiem;

-          Tradicionālo tautastērpu tendencēm gadsimtu gaitā;

-          Lībiešu tradicionālo virtuvi;

-          Lībiešu ansambļiem un koriem.


Last modified: Tuesday, 4 February 2020, 2:33 PM