Govorenje

Zadatak 1. Lov pticama grabljivicama. Slažete li se sa sljedećim izjavama? Raspravite ih sa svojim partnerima. Možete koristiti ove izraze:

Slažem se jer…

Ne slažem se jer ...

Mislim …

Ne mislim ...

Da, ali …

 

a) Lov pticama grabljivicama je fer. Šanse za pticu i plijen su 50/50.

b) Lov sa pticama grabljivicama treba zabraniti jer je okrutno držati divlje ptice u zatočeništvu.

c) Sokolarstvo je skup hobi.

d) Lov pticama grabljivicama pomaže očuvanju zdrave populacije divljih životinja.

e) Lov je vrlo popularan hobi u mojoj zemlji.


Last modified: Wednesday, 1 January 2020, 12:34 AM