Popis riječi za igrice


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

T

talon

skup oštrih noktiju na nozi ptice koju koristi prilikom lova na životinje


U

uzica

komad konopca vezan za pticu kako bi se mogla kontrolirati


V

vezica

par kratkih kožnih vrpci pričvršćen je oko svake noge sokola


Z

zvono

čini pticu zvučnomPage: (Previous)   1  2
  ALL