posed

zařízení, na němž dravec sedí

» Glosář pro hru