Tuesday, 31 January 2023, 11:53 PM
Site: E-learning platform
Course: Kako sam upoznao sokole! (Submodule Croatia 1 - 3)
Glossary: Popis riječi za igrice
T

talon

skup oštrih noktiju na nozi ptice koju koristi prilikom lova na životinje